Ulga 700 zł – czy może ją otrzymać mechanik?

Zakup kasy fiskalnej może być sporym wydatkiem, szczególnie dla mechanika prowadzącego jednoosobową działalność. Najtańsze urządzenie, które jednocześnie może pochwalić się wysoką jakością, kosztuje około 1.000 zł. Specjaliści przestrzegają przed zakupem tańszych kas nieznanych producentów ze względu na ich awaryjność, skomplikowaną obsługę i częste zawieszanie się.

Wydatek na zakup kasy fiskalnej dla mechanika nie musi duży – wszystko dzięki prawu do skorzystania z ulgi o wysokości do 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Aby skorzystać z ulgi na kasę fiskalną, mechanik musi spełnić warunki określone w §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

 

Pierwszym z tych warunków jest złożenie w urzędzie skarbowym właściwym podatnikowi wypełnionego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. W dokumencie tym należy wskazać wszystkie kasy, których mechanik chce używać w swojej działalności, ponieważ na każde takie urządzenie może otrzymać ulgę. Jeśli więc kupił np. kasę główną i kasę rezerwową, może dokonać odliczenia w kwocie nawet do 1400 zł. Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Ważne! Zgłoszenie należy złożyć w urzędzie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania! Czyli np. gdy dla mechanika termin instalacji kasy przypada 1 marca 2015 r., dokument ten musi złożyć w US najpóźniej 27 lutego (28 lutego to sobota).

Drugim warunkiem jest rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie. Dla tych mechaników, którzy zachowają prawo do zwolnienia z kas fiskalnych do końca 2014 roku, terminem instalacji kasy będzie 1 marca 2015 r. Nie można spóźnić się nawet jeden dzień z instalacją kasy, ponieważ skutkuje to utratą prawa do ulgi 700 zł dla mechanika.

Trzecim warunkiem jest posiadanie dowodu zapłaty całości należności za urządzenie fiskalne. Dopiero gdy uregulujemy zobowiązanie, możemy odliczyć lub wnioskować o ulgę na kasę fiskalną dla mechanika.

 

Kolejna kwestia to samo odebranie ulgi. Sposób jej uzyskania zależy od tego, czy mechanik jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Jak odliczyć ulgę 700 zł na kasę fiskalną dla mechanika, dowiesz się w poniższym artykule:

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej