Ulga na kasę online dla mechanika

Dnia 1 maja 2019 r. zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące kas online. Tak jak to było dotychczas, w aktualnych regulacjach przewidziana jest dla podatników ulga na kasę online. Między innymi mechanicy i wulkanizatorzy, zobowiązani do wymiany urządzeń fiskalnych na online’owe, mogą skorzystać z takiej ulgi. Ale nie tylko oni.

Kasy fiskalne online, urządzenia najnowszej generacji, wreszcie pojawiły się w salonach kas. Przedsiębiorcy nie mieli dotychczas jasnej sytuacji, kiedy dokładnie będą mogli zakupić nowe sprzęty. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), która weszła w życie 1 maja 2019 r. umożliwiła uzyskanie homologacji przez sprzęty online’owe. Kasy online mogły dzięki temu wejść do sprzedaży.

 

Ulga na kasę online dla mechanika

Z związku z przepisami dotyczącymi kas online, opublikowano również nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Reguluje ono kwestię tzw. ulgi na zakup kasy, która była możliwa do uzyskania przez przedsiębiorców w latach poprzednich.

Zasady określania komu przysługuje ulga, nie są takie same jak wcześniej. Prawo do ulgi mają teraz podatnicy zobowiązani do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zwrot kosztów przysługuje też podmiotom, które dobrowolnie rozpoczną rejestrowanie sprzedaży na kasie, a wcześniej nie stosowały do tego innych urządzeń. Mogą z niej także skorzystać przedsiębiorcy zobowiązani do wymiany kas na urządzenia online ze względu na nowy obowiązek – dostępna więc będzie ulga na kasę online dla mechanika, wulkanizatora i stacji paliw. Czyli branż zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych online od 1 stycznia 2020 r. Zwrot za kasę online będzie też przysługiwał przedsiębiorcom z branż zobligowanych do wymiany kas w późniejszych terminach.

 

Ile wynosi zwrot na kasę online w 2019 roku?

Na jaką kwotę zwrotu mogą liczyć przedsiębiorcy? Tak jak do tej pory, ulga na kasę online dla mechanika i innych branż wynosi 90% ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł. Ale uwaga! Ulga do 700 zł, zgodnie z nowymi przepisami, przysługuje wyłącznie na kasy online’owe. Urządzenia innego rodzaju, czyli kasy z kopią papierową lub kasy „starego” typu z elektroniczną kopią paragonu, są wprawdzie dostępne na rynku, ale ich zakup nie jest objęty prawem do ulgi.